Home » Office Management

Office Management


Algehele zakelijke ondersteuning van het management:

  • beheer van (complexe) mailboxen en agenda’s van directie en bestuur;
  • stroomlijnen van en leidinggeven aan de dagelijkse gang van zaken van het secretariaat;
  • organiseren en notuleren van vergaderingen, follow-up van acties en bewaking van deadlines;
  • facilitair en office management met betrekking tot catering, schoonmaak en kantoorartikelen;
  • schrijven en redigeren van teksten, nieuwsbrieven en opzetten van een huisstijl;
  • beheren en controleren van diverse informatiestromen en social media.